سامانه پیامکی

با ارسال عدد ۷ به ۳۰۶۴ ،
به حامیان ورزش جانبازان و معلولین بپیوندید

سامانه پیامکی حمایت از ورزش جانبازان و معلولین فعال شد.
سامانه ی حمایتی ۳۰۶۴، با توجه به آمار قابل ملاحظه جانبازان و معلولین در کشورمان و لزوم امر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی برای این افراد در جامعه راه اندازی شده است.
با ارسال عدد ۷ از طریق پیامک به شماره ی ۳۰۶۴ به حامیان ورزش جانبازان و معلولین بپیوندید.