دسته: داوری

۰

دوره بازآموزی داوری وزنه برداری جانبازان و معلولین بانوان

دوره بازآموزی داوری وزنه برداری جانبازان و معلولین بانوان در محل فدراسیون در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، دوره بازآموزی داوری وزنه برداری بانوان با حضور عزام...

۰

دوره آموزشی داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی دوره داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت خراسان رضوی دوره داوری...

۰

اولین دوره آموزشی ارتقاء داوری والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین مازندران دوره آموزشی ارتقا داوری والیبال نشسته را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، دوره آموزشی ارتقا داوری والیبال نشسته به مدت...

۰

دوره ارتقا داوری والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین مازندران دوره ارتقا داوری والیبال نشسته را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت مازندران دوره ارتقا داوری والیبال نشسته را...

۰

برگزاری دوره ارتقا داوری والیبال نشسته / دهم خرداد آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین دوره ارتقا داوری والیبال نشسته را به میزبانی استان مازندران برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، این فدراسیون دوره ارتقا داوری...

۰

برگزاری کارگاه بازآموزی داوران ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین ایران

کارگاه بازآموزی داوران ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین کشورمان با حضور داور کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، کارگاه بازآموزی داوران دو...

۰

دوره آموزشی داوری درجه۳ والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین دوره داوری درجه ۳ والیبال نشسته را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت آذربایجان شرقی دوراه آموزشی داوری درجه ۳...

۰

دوره آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره...

۰

دوره آموزشی داوری درجه ۳ دو و میدانی

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین تهران دوره داوری درجه ۳ دو و میدانی را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت تهران دوره داوری درجه ۳...

۰

دوره بین المللی داوری وزنه برداری جانبازان و معلولین / هشتم آبان ماه آخر مهلت اعلام آمادگی هیئت های استانی

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین دوره بین المللی وزنه برداری را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، این فدراسیون در نظر دارد همزمان با رقابت های...

۰

دوره داوری درجه ۳ دو و میدانی / مهلت اعلام آمادگی هیئت های استانی تا هشتم آبان ماه

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین تهران دوره داوری درجه ۳ دو و میدانی را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت تهران دوره داوری درجه ۳...

۰

دوره داوری درجه ۳ والیبال نشسته در زنجان برگزار شد

دوره آموزشی داوری درجه ۳ والیبال نشسته در استان زنجان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره داوری درجه ۳ والیبال نشسته را با حضور آشوری...

۰

دوره آموزشی داوری درجه ۳ والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره آموزشی درجه ۳ داوری والیبال نشسته را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره آموزشی داوری درجه...

۰

برگزاری دوره آموزشی داوری درجه ۳ والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین سمنان دوره آموزشی درجه ۳ داوری والیبال نشسته را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت سمنان دوره آموزشی داوری درجه...

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین