دسته: مربیگری

۰

دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ وزنه برداری جانبازان و معلولین

هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین تهران دوره آموزشی مربیگری درجه سه وزنه برداری را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، هیئت تهران دوره آموزشی مربیگری درجه سه وزنه...

۰

دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته / تمدید مهلت ثبت نام تا ۱۳ مرداد ماه

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت خراسان رضوی آموزشی مربیگری...

۰

دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته / هجدهم تیر ماه آخرین مهلت ثبت نام

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت خراسان رضوی آموزشی مربیگری...

۰

دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ دو و میدانی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین تهران، دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ دو و میدانی را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت تهران دوره آموزشی مربیگری...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان از برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره...

۰

دوره مربیگری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره مربیگری درجه...

۰

برگزاری کارگاه دانش افزایی مربیان تیراندازی جانبازان و معلولین

کارگاه یک روزه دانش افزایی مربیان تیراندازی جانبازان و معلولین فردا پنجشنبه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، کارگاه یک روزه دانش افزایی مربیان تیراندازی جانبازان و...

۰

کارگاه دانش افزایی مربیان تیراندازی جانبازان و معلولین / دهم بهمن آخرین مهلت اعلام آمادگی هیئت های استانی

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کارگاه دانش افزایی مربیان تیراندازی را برگزاری می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، کارگاه یک روزه دانش افزایی مربیان تیراندازی در گروه...

۰

کارگاه بروز رسانی دانش مربیان وزنه برداری جانبازان و معلولین / بیست و ششم دی ماه آخرین مهلت ثبت نام

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کارگاه پیشرفته بروز رسانی دانش مربیان وزنه برداری را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، کارگاه پیشرفته بروز رسانی دانش مربیان...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین بوشهر از برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت بوشهر، دوره مربیگری درجه...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۲ دوومیدانی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین لرستان دوره مربیگری درجه ۲ دوومیدانی را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت لرستان دوره مربیگری درجه ۲ دوومیدانی را با...

۰

دوره آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال با ویلچر را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره...

۰

دوره مربیگری درجه ۳ دو و میدانی و والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان شرقی از برگزاری دوره های آموزشی خبر داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت آذربایجان شرقی دوره های آموزشی مربیگری درجه ۳...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ رشته های ورزشی

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره مربیگری درجه ۳ تمام رشته های ورزشی را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت زنجان دوره مربیگری درجه...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دو و میدانی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین بوشهر دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ دو و میدانی را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت بوشهر دوره مربیگری درجه...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته / سی ام آبان ماه آخرین مهلت ثبت نام

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی دوره آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال نشسته را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت خراسان رضوی دوره مربیگری...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ تیراندازی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین قم دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ تیراندازی را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت قم دوره آموزشی مربیگری درجه ۳...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه یک و تطبیقی والیبال نشسته

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین دوره آموزشی درجه یک و تطبیقی مربیگری والیبال نشسته را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، دوره آموزشی درجه یک و تطبیقی...

۰

بازدید اسبقیان از کلاس های دوره آموزشی والیبال نشسته

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین امروز از کلاس های آموزشی والیبال نشسته بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، اسبقیان رئیس به همراه شکری مدیر اداری و...

۰

دوره عملی مربیگری درجه ۲ دو و میدانی / مهلت ثبت نام تا دوازدهم آبان

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین لرستان، دوره عملی مربیگری درجه ۲ دو و میدانی را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت لرستان دوره عملی مربیگری...

۰

وبینار بازآموزی مربیان درجه یک والیبال نشسته

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین وبینار بازآموزی مربیان درجه یک والیبال نشسته را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، وبینار بازآموزی مربیان درجه یک با ۲۰...

۰

دوره مربیگری درجه یک و دوره مربیگری تطبیقی والیبال نشسته

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین دوره آموزشی مربیگری درجه یک و دوره مربیگری تطبیقی والیبال نشسته را برگزار می نماید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، دوره مربیگری درجه...

۰

دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ و استعدادیابی والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین زنجان دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ والیبال نشسته این استان را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، دوره آموزشی مربیگری درجه ۳...

۰

برگزاری دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ والیبال نشسته در زنجان

دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ والیبال نشسته در هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان زنجان در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، دوره آموزشی مربیگری درجه...

۰

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی جانبازان و معلولین

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین فارس دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت فارس دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی را با...

۰

دوره بازآموزی مربیگری درجه یک والیبال نشسته/ ۱۹ تیرماه آخرین فرصت برای اعلام متقاضیان

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین دوره بازآموزی مربیگری درجه یک والیبال نشسته را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، این فدراسیون در نظر دارد دوره بازآموزی مربیگری درجه یک...

۰

دوره مربیگری تطبیقی والیبال نشسته/ ۱۹ تیرماه آخرین فرصت برای اعلام متقاضیان

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین دوره مربیگری تطبیقی والیبال نشسته مختص مربیان بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، این فدراسیون در نظر دارد دوره...

۰

برگزاری دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ والیبال نشسته

هیئت ورزش های جانبازان و معلولین هرمزگان دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ والیبال نشسته برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیئت هرمزگان دوره آموزشی مربیگری درجه ۳...