دسته: تنیس با ویلچر

۰

پخش ویژه برنامه ورزش جانبازان و معلولین از شبکه سوم سیما

 این قسمت از ویژه برنامه تخصصی ورزش جانبازان و معلولین، “ورزش شروعی دوباره”، به رقابت های تنیس با ویلچر، اختصاص دارد. برنامه ” ورزش شروعی دوباره” را می توانید امروز ساعت ۹:۴۵ از شبکه...