دسته: فرهنگی

۰

تنبلی و راهکارهای درمان آن (بخش دوم)

مشکل اصلی را پیدا کنید هر وقت تنبلی سراغ‌تان ‌آمد، لحظه‌ای تأمل کنید. ببینید مشکل کجاست و این مسئله ناشی از چه عامل یا عواملی است. تنبلی به طور کلی یک نشانه است، یعنی...