دسته: فرهنگی

۰

ماه شعبان، ماه رحمت الهی است

رسول‌ خدا محمدمصطفی(ص) می‌فرماید: شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است، حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند، آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی...