دسته: فرهنگی

۰

نترس و غمگین نباش که او نجات مان خواهد داد

    نترسید، غمگین نباشید و خدا را بسیار یاد کنید که او نجات مان خواهد داد. خوشبختی می‌تواند از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما، زاده شود … باورکنید در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای...