دسته: فرهنگی

۰

ماه صفر ادامه حزن عاشورا و مظلومیت اهل بیت

  ماه صفر ادامه حزن عاشورا و مظلومیت اهل بیت ماه محرم به انتها رسید و کتاب «صفر» رو به آغاز است؛ ماهی که آغازین روزش یادآور ورود کاروان اسرای کربلا به شام است....