دسته: فرهنگی

۰

حوّل حالنا الی أحسن الحال

«یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حوّل حالنا الی أحسن الحال» زمستان دامن سپیدش را جمع کرده و تمام سردی و حتی دلمردگی‌ها را در...