دسته: فرهنگی

۰

راه کارهای تقویت اراده (قسمت اول)

راهکارهای تقویت اراده از منظر روایات انسانیت انسان به آن است که دارای اراده قوی باشد و با این اراده قوی از اسارت‌های بیرونی و درونی مثل شهوات و غرایز آزاد شود، چرا که...