دسته: فرهنگی

۰

برگزاری مراسم سومین شب از لیالی القدر در فدراسیون

مراسم سومین شب از لیالی القدر با حضور رئیس فدراسیون و ملی پوشان برگزار شد . مراسم سومین شب از لیالی القدر با حضور اسبقیان رئیس فدراسیون و ملی پوشان و با سخنرانی حجت...