دسته: معرفی

لیست اسامی اعضاء ایرانی دارای سمت در سازمانها و نهادهای بین المللی ۰

لیست اسامی اعضاء ایرانی دارای سمت در سازمانها و نهادهای بین المللی

   کرسی بین المللی کسب شده نام و نام خانوادگی سمت ملی تاریخ اخذ کرسی و  یا  ابقاء مدت فدراسیون / سازمان بین‌المللی         داور بین المللی والیبال معلولین آقای مهدی...

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین  آقایان  مدت فعالیت  تصویر   مهندس منصور برجیان     ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹       محمود خسروی وفا     ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴   حسین سرخیل...

۰

تاریخچــه ورزش جانبازان و معلولین

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در اواخرسال ۱۳۵۸ فدراسیون ورزش های معلولین تأسیس گردید. اولین فعالیت این فدراسیون تازه تأسیس، اعزام یک گروه به مسابقات المپیک افراد معلول در هلند بود که در تابستان...