دسته: تاریخچه

۰

تاریخچــه ورزش جانبازان و معلولین

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در اواخرسال ۱۳۵۸ فدراسیون ورزش های معلولین تأسیس گردید. اولین فعالیت این فدراسیون تازه تأسیس، اعزام یک گروه به مسابقات المپیک افراد معلول در هلند بود که در تابستان...