دسته: روسا

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، از زمان تأسیس تا امروز فدراسیون ورزش های معلولین، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در اواخر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد. با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ و...