برچسب گذاری توسط: ابراهیم فیروزی

۰

فیروزی: ایده ابتدایی برگزاری لیگ جهانی از سوی ایران به فدارسیون جهانی ارائه شد

ابراهیم فیروزی، رئیس کمیته داوران لیگ جهانی در خصوص برگزاری این مسابقات گفتگویی با روابط عمومی فدارسیون انجام داد. وی گفت: برگزاری لیگ جهانی یک ایده ایرانی است که با تغییرات جزئی به دلیل...