برچسب گذاری توسط: اردوی آمادگی

۰

چهارمین مرحله اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین برگزار می شود

ملی پوشان تیم وزنه برداری جانبازان و معلولین برای حضور در چهارمین مرحله تمرینات آماده سازی بازی های پاراآسیایی جاکارتا، به اردو فراخوانده شدند. نادر مرادی، روحاله رستمی، مجید فرزین، سید حامد صلحیپور (تهران)،...