برچسب گذاری توسط: امور استان ها

۰

۲۱ بهمن آخرین فرصت تکمیل جدول نیاز سنجی آموزشی استان ها

مدیریت آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، ۲۱ بهمن ماه را آخرین فرصت تکمیل جدول نیاز سنجی آموزشی هیات های استانی اعلام کرد. مدیریت آموزش در نظر دارد اولویت های آموزشی سال ۹۷...