برچسب گذاری توسط: انتخابات

۰

اسبقیان برای تصدی پست ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین ثبت نام کرد

سیدشروین اسبقیان، امروز، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون؛ ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات از  ۱۸ آذر ماه آغاز شد و بر همین اساس، امروز یکشنبه یکم...

۰

دکتر قدمی برای تصدی پست ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ثبت نام کرد

دکتر مجید قدمی، صبح امروز، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون؛ ثبت نام کاندیداهای انتخابات از  ۱۸ آذر ماه آغاز شد و بر همین اساس،...

۰

دکتر علیمرادی برای تصدی پست ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین ثبت نام کرد

دکتر کرم اله علیمرادی، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون؛ ثبت نام کاندیداهای انتخابات از  ۱۸ آذر ماه آغاز شده است و بر همین اساس،...

۰

شعاعی برای تصدی پست ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین ثبت نام کرد

مرتضی شعاعی، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون؛ ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات از  ۱۸ آذر ماه آغاز شده است، بر همین اساس، مرتضی شعاعی، به عنوان...

۰

محمدرضا موچانی برای تصدی پست ریاست ثبت نام کرد

    محمدرضا موچانی، جانباز سرافراز دفاع مقدس و کارمند رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب سایت فدراسیون؛ زمان ثبت...

۰

نقی مهدوی برای تصدی پست ریاست ثبت نام کرد

نقی مهدوی، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان مازندران، برای تصدی پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کرد. به گزارش وب سایت فدراسیون؛ زمان ثبت نام برای پست ریاست از...