برچسب گذاری توسط: تولیدات دوومیدانی

۰

سیدباقری: بخش عمده نیازهای تجهیزات پرتابی در استان ها را تولید می کنیم / خودکفایی و توسعه ورزش همگانی از اهداف اصلی فدراسیون

سیداحمد سید باقری، معاون امور استان ها، در خصوص تولید و توزیع تجهیزات پرتابی رشته دوومیدانی در استان ها گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد. سیدباقری در خصوص انتخاب رشته دوومیدانی جهت نخستین...