برچسب گذاری توسط: ثبت نام ریاست فدراسیون

۰

اطلاعیه ثبت نام کاندیداهای پست ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از روز سه شنبه، ۷ آذر ماه آغاز می شود. به همین منظور اطلاعیه ای به شرح زیر صادر شده است:...