برچسب گذاری توسط: جلسه رعد

۰

جلسه بررسی همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری معلولین رعد و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

جلسه بررسی همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، صبح امروز، در فدراسیون برگزار شد. در این نشست که با حضور دبیر فدراسیون و مسوول امور ورزشی و نماینده...