برچسب گذاری توسط: حکم

۰

مژگان نصیری بعنوان سرپرست امور بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر حمید علی صمیمی، سرپرست امور بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین منصوب شد. در این حکم آمده است: «نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این...

۰

معاونت امور استان ها و معاونت ورزش های همگانی فدراسیون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر حمید علی صمیمی، رئیس فدراسیون، دو معاونت امور استان ها و ورزش های همگانی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین منصوب شدند. بر اساس این حکم، محمد کشاورز نوری...