برچسب گذاری توسط: دوومیدانی تونس2018

۰

کسب ۵ نشان رنگارنگ در آخرین روز مسابقات/ پرونده رقابت ها با کسب ۲۳ مدال برای کاروان ایران بسته شد

در سومین و آخرین روز از رقابت های بین المللی دو ومیدانی تونس، نمایندگان کشورمان به ۵ مدال دیگر دست یافتند. در آخرین روز رقابت های بین المللی ملی پوشان در بخش جانبازان و...