برچسب گذاری توسط: دوومیدانی فزاع

۰

بازگشت تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین از رقابت های بین المللی فزاع

تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین با ۱۵ مدال رنگارنگ شب گذشته، از رقابت های بین المللی فزاع-امارات، به میهن بازگشت. بر این اساس پرونده رقابت های نمایندگان کشورمان در بخش معلولین،...