برچسب گذاری توسط: رئیس هیت زنجان

۰

مرادی: بیشترین امتیاز را از بخش قهرمانی بدست آوردیم/ استان برتر کشور در حوزه ورزش بانوان هستیم

هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان زنجان در بررسی عملکرد هیات های استانی سال ۹۶ موفق شد با ۷۲۰ امتیاز رتبه نخست را در میان هیات های استانی گروه ب کشوری بدست آورد....