برچسب گذاری توسط: سالن تیراندازی

۰

سالن جدید تیراندازی کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین افتتاح شد

روز گذشته سالن جدید تیراندازی در کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین، توسط محمد رضا گلشنی، معاون ورزش قهرمانی فدراسیون، افتتاح شد. این سالن با مساعد شرکت ” آریو سرن” مجهز به هفت...