برچسب گذاری توسط: شنا و دوومیدانی

۰

کارگاه یک روزه آموزشی روانشناسی دوومیدانی و شنا برگزار می شود

کارگاه یک روزه آموزشی ویژه تیم های ملی دوومیدانی و شنا امروز در تهران برگزار می شود. در این دوره،  ملی پوشان دوومیدانی و شنا جانبازان و معلولین که جهت آمادگی اعزام به رقابت...