برچسب گذاری توسط: شورای مدیران

۰

برگزاری جلسه شورای مدیران فدراسیون

جلسه شورای مدیران فدراسیون با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، این جلسه امروز یکشنبه سوم اسفند ماه، با حضور رئیس، نواب رئیس، دبیر و مدیران فدراسیون تشکیل شد....

۰

برگزاری جلسه شورای مدیران فدراسیون

جلسه شورای مدیران فدراسیون با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، این جلسه با حضور رئیس، دبیر و مدیران فدراسیون امروز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه برگزار شد. در ابتدا...