برچسب گذاری توسط: فریبامحمدیان

۰

معاون ورزش بانوان وزارت ورزش: دختران ما پتانسیل و توانایی خود را ثابت کردند

فریبا محمدیان با تمجید از عملکرد بانوان تیراندازی ایران گفت: بانوان ورزش ایران توانایی و پتانسیل بالای خود را نشان دادند. به جاکارتا فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان وزار ورزش بعد از قهرمانی و...