برچسب گذاری توسط: قم

۰

بازدید از امکانات ورزشی هیئت استان قم

دکتر صمیمی ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از تجهیزات ورزشی استان قم بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین؛ دکتر صمیمی ریاست، دکتر نیکخو نایب رئیس، سید...

۰

تجلیل از تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایثار

در طی مراسمی از تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم تجلیل و قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین؛ هیئت استان قم در طی مراسمی با حضور هاشمی معاون...

۰

بازدید از سالن تیراندازی جانبازان و معلولین استان قم

رئیس فدراسیون تیراندازی از سالن جانبازان و معلولین استان قم بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین؛ دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی به همراه منعم مدیر کل اداره ورزش وجوانان، نریمان معاونت...