برچسب گذاری توسط: مجمع انتخاباتی فدراسیون

۰

تغییر ساعت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین که مقرر بود ساعت ۱۰ روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه برگزار شود، به ساعت ۱۴ در همان روز تغییر یافت. در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های...