برچسب گذاری توسط: مجمع عمومی عادی

۰

بیست و دومین مجمع عمومی عادی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

عصر امروز بیست و دومین مجمع عمومی عادی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین با حضور کلیه اعضای مجمع در محل فدراسیون برگزار شد. بیست و دومین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و...

۰

بیست و دومین مجمع عمومی عادی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

مجمع عمومی عادی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین روز چهارشنبه، ۲۲ فروردین ماه برگزار می شود. این مجمع با دستور جلسه بررسی عملکرد فدراسیون، قرائت گزارش بازرس و حسابرس، ارائه گزارش مالی و...