برچسب گذاری توسط: مجمع کرمان

۰

برگزاری مجمع عمومی هیئت استان کرمان

مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان کرمان برگزار شد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، مجمع عمومی سالیانه هیئت کرمان با حضور دکتر اسبقیان رئیس و کشاورز معاون امور...