برچسب گذاری توسط: مجمع98

۰

بیست و سومین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین؛ بیست و سومین مجمع عمومی...