برچسب گذاری توسط: معاونت امور استانها

۰

استان های خوزستان، زنجان و کرمان برترین استان های مناطق سه گانه کشور در سال ۹۶

بر اساس اعلام معاونت امور استان های فدراسیون، استان های خوزستان، زنجان و کرمان به عنوان استان های برتر مناطق سه گانه کشور معرفی شدند. سیداحمد سیدباقری، معاون امور استان های فدراسیون در این...