برچسب گذاری توسط: معیشتی

۰

نخعی: به دنبال سومین مرحله توزیع بسته‌های معیشتی هستیم

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان کرمان درباره فعالیت این هیئت در رزمایش “همت جوانانه و کمک مومنانه” توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، در راستای تحقق...

۰

عطابخش: بسته های معیشتی را با کمک خیرین استان توزیع کردیم

عطابخش رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان یزد درباره فعالیت این هیئت در رزمایش “همت جوانانه و کمک مومنانه” توضیحاتی ارائه داد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، در راستای تحقق...

۰

ایزدی: طی دو مرحله بسته های معیشتی را توزیع کردیم/ اهدا یک ویلچر از سوی هیئت

ایزدی رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان بوشهر درباره فعالیت این هیئت در رزمایش “همت جوانانه و کمک مومنانه” توضیحاتی ارائه داد. به گزارش وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، در راستای تحقق...