برچسب گذاری توسط: مهرداد شیروانی

۰

شیروانی: برنامه ریزی، کار گروهی و بررسی نقاط ضعف؛ رمز موفقیت هیات خوزستان

هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان خوزستان در بررسی عملکرد هیات های استانی سال ۹۶ موفق شد با ۹۲۱ امتیاز رتبه نخست را در میان هیات های استانی گروه الف کشوری بدست آورد....