برچسب گذاری توسط: مواد تیراندازی

۰

معرفی مواد مختلف رشته تیراندازی جانبازان و معلولین

  کلاس ورزشی جنسیت مواد ورزشی بین المللی مسابقات تیراندازی جانباران و معلولین کد ماده ورزشی ردیف مواد ورزشی SH1 مردان تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده    ۱۰M AIR RIFLE STANDING R1 ۱ SH1...