برچسب گذاری توسط: هیات تهران

۰

مدارک آموزشی مربیان و داوران استانی آماده تحویل است

هیئت تهران،  مدارک آموزشی صادره از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین را جهت تحویل به مربیان و داوران  استانی آماده کرده است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین؛ هیئت ورزش های...

۰

کارگاه دانش افزایی آسیب های ورزشی و توانبخشی

کارگاه دانش افزایی آسیب های ورزشی و توانبخشی در سالن فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین  برگزار شد. در این دوره که روز گذشته، به همت هیات ورزش های جانبازان و معلولین تهران بر...