برچسب گذاری توسط: پیام دکتر صمیمی

۰

دکتر صمیمی دریافت عالی ترین نشان کمیته بین المللی پارالمپیک را به محمود خسروی وفا تبریک گفت

دکتر حمید علی صمیمـی، ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین با صدور پیامی، کسب عالی ترین نشان کمیته بین المللی پارالمپیک را به محمود خسروی وفا تبریک گفت.       در متن...