برچسب گذاری توسط: cp

۰

حضور مدیر ورزشی فدراسیون به عنوان نماینده ایران

جلسه انجمن بین المللی ورزش افراد CP به صورت وبینار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، جلسه سازمان CP-ISRA (انجمن بین المللی تفریح و ورزش افراد فلج مغزی) با...