معرفی ورزش های جانبازان و معلولین، 9:

با پارا تیراندازی آشنا شویم/ چه کسانی به فینال رقابت ها راه پیدا می کنند؟

یکی از ورزش هایی که به کنترل اعصاب، افزایش اعتماد به نفس و تسلط درونی افراد کمک می کند، تیراندازی است که در اسلام هم به یادگیری آن توصیه شده است. در این گزارش به معرفی رشته ورزشی تیراندازی افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی می پردازیم.

کمیته بین المللی پارالمپیک IPC، به عنوان فدراسیون بین المللی رشته ورزشی تیراندازی معلولین عمل می کند. در کنار تمامی اقدامات، این کمیته مسئول برگزاری مسابقات بین المللی و تنظیم قوانین و مقررات مربوط به تیراندازی معلولین و همچنین اطمینان از اعمال صحیح این قوانین است.

کلاسبندی پزشکی- ورزشی تفنگ و تپانچه

تیراندازان دارای معلولیت جسمی، حرکتی بر اساس میزان محدودیت اندام ها، به صورت کلی در یکی از ۲ کلاس اصلی (SH1,SH2) طبقه بندی می شوند.

افراد در کلاس های SH1 و SH2 بر اساس معلولیت در دست ها، اندام فوقانی و تحتانی نیز در گروه های فرعی A، B و C قرار می گیرند که بر اساس آن مشخص می شود یک ورزشکار به چه صورت مجاز به تیراندازی خواهد بود. در واقع، این طبقه بندی بر اساس محدودیت حرکتی و دامنه عمل هر تیرانداز انجام می گیرد.

حروف کلاس پزشکی به معنای چیست؟

حرف SH از ۲ حرف اول SHOOTING گرفته شده است.

عدد یک، به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیتی ندارد و بدون ابزار کمکی با دست در رشته تپانچه یا تفنگ تیراندازی می کنند.

عدد دو،  به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیت دارد و قادر به نگهداری تفنگ بر روی دستان خود نیستند و بر روی پایه نگهدارنده مخصوص تیراندازی می نمایند.

در رشته تراپ حروف SG بر گرفته از حروف اول دو واژه ی  SHOT  GUN است.

 S حرف اول SEATING به معنای نشسته است و ورزشکاران بر روی صندلی چرخدار تیراندازی می کنند.

حرف L از LOWER LIMB داشتن مشکلات معلولیتی در پایین تنه و U از  UPPER LIMB داشتن معلولیت در بالا تنه می باشد و باید ایستاده تیراندازی نمایند.

 

نحوه برگزاری مسابقات تفنگ و تپانچه

رقابت های پارا تیراندازی بر حسب نوع رشته (تفنگ و تپانچه) به صورت انفرادی، میکس(مختلط) و تیمی برگزاری می شود.

دور مقدماتی:

معمولا با برگزاری یک مرحله مقدماتی (۶۰ تیر) تیراندازان فینالیست مشخص می شوند ولی براساس تصمیم گیری کمیته برگزار کننده رقابت ها و تعداد شرکت کنندگان، گاهی، دو مرحله مقماتی اجرا می شود و نهایتا در پایان مرحله مقدماتی، ۸ ورزشکاری که بالاترین رکورد را در جدول شرکت کنندگان دارند، به فینال راه پیدا می کنند.

مرحله فینال:

مرحله فینال نیز با شلیک ۲۴ تیر اجرا می شود و از تیر دوازدهم به بعد، تیراندازانی که نمرات پایین تر دارند به ترتیب حذف می شوند و در نهایت سه نفر برتری که دارنده ی مدال های برنز، نقره و طلا هستند، مشخص می شوند.

تفنگ (Rifle)

ماده های مختلف رشته تفنگ با اولین حرف معادل لاتین آن R نمایش داده می شود و شامل R1 تا R9، هدف های افتادنی و تراپ می شود.

حالت های تیراندازی با تفنگ، زانو زدن (به زانو)، حالت درازکش و حالت ایستاده است.

جنسیت

کلاس

مواد ورزشی بین المللی مسابقات پارا تیراندازی

کد ماده ورزشی

مردان

SH1

تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده

۱۰ M AIR RIFLE STANDING

R1

زنان

SH1

تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده

۱۰ M AIR RIFLE STANDING

R2

مختلط

SH1

تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش

۱۰ M  AIR RIFLE PRONE

R3

مختلط

SH2

تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده

۱۰ M  AIR RIFLE STANDING

R4

مختلط

SH2

تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش

۱۰ M  AIR RIFLE PRONE

R5

مختلط

SH1

تفنگ ۵۰ متر درازکش

۱۰ M RIFLE PRONE

R6

مردان

SH1

تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت

۵۰ M  RIFLE 3 POSITION

R7

زنان

SH1

تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت

۵۰ M  RIFLE 3 POSITION

R8

مختلط

SH2

تفنگ ۵۰ متر درازکش

M RIFLE PRONE ۵۰

R9

مختلط

SH1

تفنگ بادی ۱۰ متر هدف های افتادنی

FALLING TARGETS RIFLE

FTR1

مختلط

SH2

تفنگ بادی ۱۰ متر هدف های افتادنی

FALLING TARGETS RIFLE

FTR2

 

تپانچه (Pistol)

ماده های مختلف رشته تپانچه با اولین حرف معادل لاتین آن P نمایش داده می شود و شامل P1 تا P5 و هدف های افتادنی و تراپ می شود.

جنسیت

کلاس

مواد ورزشی بین المللی مسابقات پارا تیراندازی

کد ماده ورزشی

مردان

SH1

تپانچه بادی ۱۰ متر

۱۰ M AIR Pistol

P1

زنان

SH1

تپانچه بادی ۱۰ متر

۱۰ M AIR Pistol

P2

مختلط

SH1

تپانچه بادی ۲۵ متر

۲۵ M PISTOL

P3

مختلط

SH1

تپانچه بادی ۵۰ متر

۵۰ M PISTOL

P4

مختلط

SH1

تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد

 ۱۰ M AIR PISTOL STANDARD

P5

 

SH1

تپانچه بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی

FALLING TARGETS PISTOL

FTP

مختلط

SG-S

تراپ نشسته بر روی صندلی چرخدار

TRAP SEATED

PT1

مختلط

SG-L

تراپ ایستاده (معلولیت پایین تنه)

TRAP STANDING LOWER LIMB

PT2

مختلط

SG-U

تراپ ایستاده (معلولیت بالاتنه)

TRAP STANDING UPPER LIMB

PT3

 

لباس و تجهیزات

مطابقت با قوانین پوشش ISSF

– تمامی افراد به هنگام حضور در زمین بازی حین مسابقات و مراسم اعطاء مدال، باید از قوانین و مقررات پوشش ISSF تبعیت نمایند.

– همچنین ورزشکاران باید با الزامات مشخص شده در قوانین پوشش تیراندازی IPC ، پوشش خود را تطبیق دهند.

الزامات مخصوص قوانین پوشش تیراندازی IPC (ژاکت، شلوار و کفش)

ژاکت های تیراندازی

– حداکثر طول ژاکت تیرانداز در حالت نشسته نباید بلندتر از پایین کشاله ران از جلو و پایین تر از بخش فوقانی نشیمن صندلی از عقب باشد.

– طول ژاکت در حالت تیراندازی ایستاده اندازه گیری خواهد شد.

– ورزشکار نباید در حین مسابقه بر روی هر قسمت از ژاکت تیراندازی خود بنشیند.

– ورزشکاران تفنگ SH1B و SH1C و SH2 باید از ژاکت مخصوص تیراندازی IPC استفاده نمایند.

– ورزشکاران تفنگ SH1A می توانند بر اساس قوانین ISSF در مواردی که در قانون آمده، از ژاکت ISSF استفاده نمایند.

کفش و پوشش های پا

         کلیه افراد در حین مسابقه و در زمین بازی باید کفش به پا داشته باشند.

         یک ورزشکار می تواند از کفش های ارتوپدی یا دیگر پوشش های پا که با قوانین و مقررات  ISSF مطابق نیستند، استفاده نماید. مانند صندل (در این صورت باید یک دلیل معتبر و موجه پزشکی وجود داشته باشد.)

a) چنین استثنائاتی باید توسط گروه کلاسبندی ارزیابی و تصمیم گیری شده و سپس باید روی برگه کلاسبندی و کارت مجوز شرکت او درج گردد.

b) چنین پوششی در حین کنترل تجهیزات، از نظر ارتجاعی بودن تست نمی شود.

تجهیزات مختص تیراندازی IPC

·        باند، تسمه یا بند برای بستن

·        پروتز

·        میز تیراندازی

·        بلوک جبرانی یا تخته کمکی

·        بلوک ۱۱ سانتیمتری

·        صندلی تیراندازی

عنوان “صندلی تیراندازی” به وسیله ای اطلاق می گردد که ورزشکار برای تیراندازی روی آن می نشیند که این می تواند شامل ویلچر، چهارپایه، صندلی، یک جایگاه صندلی مانند یا یک چارپایه بلند باشد.

·        پایه فنری یا استند کمکی تفنگ  SH2

·        ابزار پر کردن در ماده تپانچه

·        تنظیم ماشه

کنترل تجهیزات مختص تیراندازی IPC ، مطابق با قوانین و مقررات خواهد بود.

 

print

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *