قوانین و مقررات ورزشی

قوانین و مقررات رشتهای ورزشی جانبازان و معلولین

دوومیدانی تیراندازی با
تفنگ
تیراندازی با کمان تنیس روی میز تنیس با ویلچر بوچیا بسکتبال با ویلچر بدمینتون باستانی

اسکی

پاراتکواندو وزنه برداری والیبال نشسته ID قایقرانی فوتبال قطع عضو فوتبالCP شنا دوچرخه سواری