دسته: آموزش

۰

مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی ویژه ی افراد با هوش میانه (ID) برگزار می شود

رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان دوومیدانی افراد با هوش میانه (ID)، از دوشنبه در تهران آغاز می شود. این رقابت ها در دو گروه بانوان و آقایان برای ورزشکاران بالای ۱۸ سال در مجموعه...

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

اطلاعیه مدیریت آموزش در خصوص صدور گواهینامه مربیگری شرکت کنندگان دوره های سال ۹۵ ۰

اطلاعیه مدیریت آموزش در خصوص صدور گواهینامه مربیگری شرکت کنندگان دوره های سال ۹۵

اطلاعیه مدیریت آموزش در خصوص صدور گواهینامه مربیگری شرکت کنندگان دوره های سال ۹۵

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه ۰

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه

آیین نامه دوره های مربیگری آمادگی جسمانی ویژه (بر اساس ضوابط دوره‌های مربیگری تطبیقی)

آیین نامه  دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه  دوره های تربیت مدرس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین ۰

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت داوری فدراسیون جانبازان و معلولین

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی  دوره های کوتاه مدت مربیگری  فدراسیون جانبازان ومعلولین ۰

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی دوره های کوتاه مدت مربیگری فدراسیون جانبازان ومعلولین

آیین نامه برگزاری و دستورالعمل اجرایی دوره های کوتاه مدت مربیگری فدراسیون جانبازان ومعلولین