دسته: درباره ما

آشنایی با هیأت‌های استانی ورزش جانبازان و معلولان ۰

آشنایی با هیأت‌های استانی ورزش جانبازان و معلولان

معاونت امور استان ها معاونت امور استانهای فدراسیون پیگیر اجرای طرح ها و برنامه های مختلف فدراسیون در ۳۱ استان کشور می‌باشد. به همین منظور، این معاونت در ارتباط تنگاتنگ با هیأت‌های ورزشهای جانبازان...