دسته: تاریخچه

۰

تاریخچــه ورزش جانبازان و معلولین

آغاز فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین تا پیش ‌از انقلاب اسلامی، به صورت کمیته‌ای غیرفعال، زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی بود که فعالیت این کمیته صرفاً به شرکت مسوولین آن در گردهمایی‌های بین‌المللی...