برچسب گذاری توسط: روز ملی پارالمپیک97

۰

روز ملی پارالمپیک گرامی باد

روز ملی پاراالمپیک بر همه ی ورزشکاران دارای معلولیت، خانواده های آنها و افرادی که در پرورش ورزشکاران ایرانی نقش دارند، مبارک باد. تا چند سال پیش چنین مناسبتی در تقویم کشورمان نبود و...