برچسب گذاری توسط: مربیگری آمادگی جسمانی

۰

دوره های تخصصی مربیگری آمادگی جسمانی ویژه در دو بخش آقایان و بانوان

واحد آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین دوره های تخصصی مربیگری آمادگی جسمانی ویژه را برگزار می کند. این اقدام در راستای تحقق اهداف توسعه همگانی فعالیت بدنی در افراد دارای معلولیت و...