• با قهرمانی آسایشگاه فیاض بخش و موسسه اعتباری ملل، جام قهرمانی شانزدهمین دوره رقابت های باشگاهی تنیس روی میز مردان به مشهد رفت

ادامه اخبار >>