• از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا نعمتی نامزد دریافت جایزه روز جهانی زن شد