تصاویر روز

  • ایران با شکست برزیل به نیمه نهایی راه یافت/ جدال با انگلستان برای صعود به دیدار نهایی