• کاروان "خودباوری و امید" ایران، با ۲۰۹ ورزشکار در رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸ شرکت می کند/ شعار کاروان اعلام شد