• بیانیه فدراسیون جانبازان و معلولین به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت و شکست گروه تکفیری داعش