• اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته– تبریز؛ تصاویر حضور اعضای تیم ملی والیبال نشسته بوسنی در نماز جمعه تبریز